.  صفحه اصلي   چك كردن ايميل  گفتگو
جستجو 
Iranian pistachio research institute,Symposium of almond & pistachio
 (NEW) قيمت هفتگي پسته             
 درخواست اجراي طرح و پروژه              
 نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته              
 راهنما و اطلاعيه های مبارزه با آفات             
 اخبار             
 بانک جامع اطلاعات پسته             
 نشریات             
 محققين             
 سايتهاي مرتبط             
 آخرين يافته ها             
 نشریه تحقیقات پسته             
 راهنماي پسته             
 فرم سفارش             
 دانش فني واگذار شده              
 پیش بینی وضع هوا              
 تقويم پسته              
 Download             
 ارتباط با ما             
 جستجو             
انتخاب زبان
راهنماي پسته

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي

معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني

راهنماي پسته

 (كاشت، داشت و برداشت)

تهيه شده :

گروه تكنولوژي آموزشي

 

به سفارش : معاونت امور باغباني ( دفتر امور پسته )

 

مؤلفين: بهمن پناهي- علي اسماعيل پور- فرزاد فربود- منصور مؤذن پور كرماني-

حسين فريور مهين

براي وارد شدن و استفاده از كتاب شكل زير را كليك نماييد