English / فارسی
 
   
 
  

  جلسه مسئولین بیمه دی مبنی بر صدور کارت مخصوص برای کارمندان  تاریخ: 30/9/1395


جلسه مسئولین بیمه دی مبنی بر صدور کارت مخصوص برای کارمندان و معرفی آنها به پزشکانی که با این بیمه همکاری دارند حسن این کارت این است که خدمات دندانپزشکی برای متقاضیان با قیمتی پایین تر انجام می گردد .علوه بر این کارت دندانپزشکی کارت دیگری با مشارکت با بیمه دی صادر می گردد که همکاران می توانند با همه فروشگاهها و تولید کنندگانی که با بیمه دی همکاری دارنی با تخفیفات ویژه خرید نماین ریز اطلاعات این جلسه و خبر از طریق کارتابل از طریق امور اداری به اطلاع کارکنان رسیده است.

– روابط عمومی پژوهشکده پسته

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net